Header widget area left
Header widget area right

Kurzy vzdelávacieho centra Green Angel, Center fo Holistic Education

Naše vzdelávacie centrum Green Angel, Center for Holistic Education sa zameriava na holistické vzdelávanie o zdraví, t.j. na človeka sa nazerá v rámci bio – psycho – sociálneho modelu, kedy je pri zvažovaní zdravia potrebné brať do úvahy všetky uvedené roviny (biologický, psychologický, ako aj sociálny). Vychádzame z predpokladu, že človek je nedeliteľnou jednotkou a pri skúmaní otázok zdravia (alebo choroby) nie je možné ani jedno z týchto hľadísk opomenúť. Celok je viac ako suma jeho častí, nakoľko tieto sa navzájom ovplyvňujú a spolu tvoria novú kvalitu.

KALENDÁR PODUJATÍ

Škola klasickej homeopatie (víkendový blok), 15. - 16. máj 2021, Bratislava

SKUPINOVÉ LIEKY: Asteraceae + MEDICÍNSKE MINIMUM

Učí: Jitka Semelová, MVDr. Yvon Hofírková, MUDr. Eva Ďurechová, CSc.

Sobota: 9.00- 19.00 (prestávka na obed)
Nedeľa: 8.30-13.15

CENA 60€


Škola klasickej homeopatie
V prvom ročníku trojročnej školy homeopatie preberáme veľké lieky, tzv. polychresty a základy homeopatickej filozofie. V druhom a treťom ročníku je štúdium zamerané viac prakticky, pridané sú homeopatické vyšetrenia a rozbory prípadov, ako aj základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, spolu s menšími homepatickými liekmi. Súčasťou štúdia sú aj základy psychológie a psychoterapie vo vzťahu ku klientovi a k sebe samému. Štúdium je štrukturované každý rok do 10 víkendových blokov po 15 hodín (jeden víkend v mesiaci s výnimkou mesiacov júl – august). Viac informácií nájdete v letáčiku o škole klasickej homeopatie (nájdete ho aj na: www.vickywall.sk v časti kurzy a semináre).

Trvanie kurzu: 3 roky (30 víkendov).

Je možné zúčastniť sa iba vybraných víkendových blokov, avšak bez možnosti získania certifikátu.

Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3

Lektorky:
Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Jana Marušáková,  MUDr. Eva Ďurechová, CSc.,

Škola klasickej homeopatie (víkendový blok), 12. - 13. jún 2021, Bratislava

SKUPINOVÉ LIEKY: Matridoniálne lieky

Učí: Jana Marušáková

Sobota: 9.00- 18.00 (prestávka na obed)
Nedeľa: 8.30-15.30

CENA 60€


Škola klasickej homeopatie
V prvom ročníku trojročnej školy homeopatie preberáme veľké lieky, tzv. polychresty a základy homeopatickej filozofie. V druhom a treťom ročníku je štúdium zamerané viac prakticky, pridané sú homeopatické vyšetrenia a rozbory prípadov, ako aj základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, spolu s menšími homepatickými liekmi. Súčasťou štúdia sú aj základy psychológie a psychoterapie vo vzťahu ku klientovi a k sebe samému. Štúdium je štrukturované každý rok do 10 víkendových blokov po 15 hodín (jeden víkend v mesiaci s výnimkou mesiacov júl – august). Viac informácií nájdete v letáčiku o škole klasickej homeopatie (nájdete ho aj na: www.vickywall.sk v časti kurzy a semináre).

Trvanie kurzu: 3 roky (30 víkendov).

Je možné zúčastniť sa iba vybraných víkendových blokov, avšak bez možnosti získania certifikátu.

Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3

Lektorky:
Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Jana Marušáková,  MUDr. Eva Ďurechová, CSc.,

Kurz Aura-Soma I., 5. - 8. august 2021, Bratislava

Kurz Aura-Soma I.: 5. – 8. 8.
LEKTORKA: PharmDr. Žaneta Truplová

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Štvrtok 5.8.2021: – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Piatok 6.8.2021: – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Sobota 7.8.2021: – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Nedeľa 8.8.2021: – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

CENA: 180 eur (z toho 50 % sa hradí vopred ako záloha za kurz: 90 eur).

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE NA: zaneta@biomineral.sk

Kurz "Biochemický systém Dr. Schüsslera, časť I.", 18. - 19. september 2021, Bratislava

Kurz “Biochemický systém Dr. Schüsslera” (aj ONLINE)
Systém biochemických solí je pomenovaný po jeho zakladateľovi. Dnes predstavuje 12 základných minerálnych konštituentov tela a niekoľko ďalších stopových prvkov pre účely podpornej liečby a prevencie. Tradícia pochádza z druhej polovice 19. storočia z Nemecka, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta. Disponuje bohatými empirickými poznatkami. Schüssler a jeho nasledovníci zistili, že najlepší účinok je dosiahnutý, ak esenciálnu minerálnu látku podáme vo forme podobnej homeopatickej potencii D3-D12. Vďaka dlhej tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle diagnostiky bunkového deficitu minerálnych solí. Bunkové soli predstavujú veľmi jemnú, bezpečnú a účinnú metódu podpornej liečby. Podstata pohľadu na zdravie: bunka je základná jednotka života, podstatou choroby je patologicky zmenená bunka, zdravie človeka je podmienené dostatočným množstvom potrebných minerálnych živín v správnom pomere. Kurz obsahuje, okrem empirických znalostí o bunkových soliach, aj informácie z oblasti fyziológie, patológie, tvárovej diagnostiky a poznatky prepája s psychológiou farieb a s astrologickou medicínou.

Trvanie kurzu: 4 dni (2 víkendy):


Bratislava, 4-dňový kurz (jeseň 2020)
Termín časť I: 18. – 19. september 2021, Bratislava
Termín časť II: 16. – 17. október 2021, Bratislava

Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3

Cena každého víkendu:
60 EUR (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
– záloha 30 EUR, variabilný symbol 20202902

Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková

Kurz "Biochemický systém Dr. Schüsslera, časť II.", 16. - 17. október 2021, Bratislava

Kurz “Biochemický systém Dr. Schüsslera” (aj ONLINE)
Systém biochemických solí je pomenovaný po jeho zakladateľovi. Dnes predstavuje 12 základných minerálnych konštituentov tela a niekoľko ďalších stopových prvkov pre účely podpornej liečby a prevencie. Tradícia pochádza z druhej polovice 19. storočia z Nemecka, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta. Disponuje bohatými empirickými poznatkami. Schüssler a jeho nasledovníci zistili, že najlepší účinok je dosiahnutý, ak esenciálnu minerálnu látku podáme vo forme podobnej homeopatickej potencii D3-D12. Vďaka dlhej tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle diagnostiky bunkového deficitu minerálnych solí. Bunkové soli predstavujú veľmi jemnú, bezpečnú a účinnú metódu podpornej liečby. Podstata pohľadu na zdravie: bunka je základná jednotka života, podstatou choroby je patologicky zmenená bunka, zdravie človeka je podmienené dostatočným množstvom potrebných minerálnych živín v správnom pomere. Kurz obsahuje, okrem empirických znalostí o bunkových soliach, aj informácie z oblasti fyziológie, patológie, tvárovej diagnostiky a poznatky prepája s psychológiou farieb a s astrologickou medicínou.

Trvanie kurzu: 4 dni (2 víkendy):


Bratislava, 4-dňový kurz (jeseň 2020)
Termín časť I: 18. – 19. september 2021, Bratislava
Termín časť II: 16. – 17. október 2021, Bratislava

Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3

Cena každého víkendu:
60 EUR (vrátane publikácie Bunkové soli v slovenskom jazyku)
– záloha 30 EUR, variabilný symbol 20202902

Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková

Kurz Aura-Soma II., presný termín ešte nie je stanovený, Bratislava

Kurz Aura-Soma II.: presný termín ešte nie je stanovený
LEKTORKA: PharmDr. Žaneta Truplová

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Štvrtok : – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Piatok : – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Sobota : – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

Nedeľa : – 10.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

CENA: 180 eur (z toho 50 % sa hradí vopred ako záloha za kurz: 90 eur).

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE NA: zaneta@biomineral.sk

Biochemický systém bunkových solí

„Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí.“
(Dr. Wilhelm H. Schüssler)

Štvordňový kurz je rozdelený na dva víkendy a jeho absolvovanie je nevyhnutné pre správne používanie bunkových solí. Tento kurz poskytuje komplexné informácie pre prácu so systémom pre úžitok sebe, svojim blízkym alebo klientom.
Viac informácií o bunkových soliach na: www.bunkovesoli.sk

Homeopatia


„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“
(Samuel Hahnemann)

NOVÝ CYKLUS: 9/2019 – 6/2022
Škola klasickej homeopatie 

Prihlášky s kontaktnými údajmi nám zasielajte prostredníctvom emailu info@biomineral.sk alebo sa zastavte v našej lekárni osobne.

Kurz akútnej homeopatie 2018

Farebný systém Aura-Soma® Colour-Care™

“Ste farbami, ktoré si vyberáte. Ony predstavujú Vaše životné potreby.”
(
Vicky Wall)

Aura-Soma® predstavuje terapeutický systém umožňujúci lepšie sebaspoznanie a sebapochopenie, rozvoj vedomia a vedomé samoliečenie. Farebný systém Aura-Soma® je založený na intuitívnom výbere a rezonancii farieb. Produkty Aura-Soma® obsahujú energiu farieb, rastlín a minerálov.

kurzy: Aura – Soma I; Aura – Soma II; Aura – Soma III

3-ROČNÁ ŠKOLA KLASICKEJ HOMEOPATIE (September 2019 - Jún 2022)

Škola klasickej homeopatie je OTVORENÁ aj pre verejnosť!

Rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (30 víkendových blokov, 1 víkend mesačne s výnimkou letných mesiacov júl august)

  1. ročník: úvod do homeopatie, polychresty, homeopatická príprava, medicínske minimum, psychologické minimum
  2. ročník: polychresty, miazmatické lieky, ríše, skupinové lieky, repertorizácia, medicínske minimum
  3. ročník: orgánové lieky, malé lieky, medicínske minimum, záverečná skúška

Lektorky homeopatie: Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Jana Marušáková
Lektorka medicínskeho minima: MUDr. Eva Ďurechová, Csc.
Lektorka psychologického minima: PharmDr. Žaneta Truplová
Základy výroby homeopatík: PharmDr. Žaneta Truplová


Cena každého víkendového bloku je 60 €.


Prihlásenie: emailom: info@biomineral.sk, telefonicky (0904 949 376) alebo osobne v lekárni

Harmonogram víkendu bez medicíny:
Sobota: 8.30- 18.00 (prestávka na obed)
Nedeľa: 8.30-16.00

Harmonogram víkendu s medicínou:
Sobota 8.30- 19.00 (prestávka na obed)
Nedeľa: 8.30-13.30