Header widget area left
Header widget area right

Kurzy záujmového združenia Virtusia

Pod záštitou záujmového združenia Virtusia bývajú v priestoroch nad lekárňou organizované kurzy vzdelávacieho centra Green Angel, Center for Holistic Education, ktoré sa zameriava na holistické vzdelávanie o zdraví. Pri zvažovaní zdravia sa v rámci vzdelávania nutne berie do úvahy biologická, psychologická, ako aj sociálna rovina. Vychádza sa z predpokladu, že človek je nedeliteľnou jednotkou a pri skúmaní otázok zdravia (alebo choroby) nie je možné ani jedno z týchto hľadísk opomenúť. Celok je viac ako suma jeho častí, nakoľko tieto sa navzájom ovplyvňujú a spolu tvoria novú kvalitu.

Biochemický systém bunkových solí

„Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí.“
(Dr. Wilhelm H. Schüssler)

Štvordňový kurz je rozdelený na dva víkendy a jeho absolvovanie je nevyhnutné pre správne používanie bunkových solí. Tento kurz poskytuje komplexné informácie pre prácu so systémom pre úžitok sebe, svojim blízkym alebo klientom.
Viac informácií o bunkových soliach na: www.bunkovesoli.sk

Homeopatia


„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“
(Samuel Hahnemann)

 

Záujmové združenie Virtusia organizuje kurzy akútnej homeopatie, ale aj 3-ročnú školu homeopatie.

Farebný systém Aura-Soma® Colour-Care™

„Ste farbami, ktoré si vyberáte. Ony predstavujú Vaše životné potreby.“
(
Vicky Wall)

Aura-Soma® predstavuje terapeutický systém umožňujúci lepšie sebaspoznanie a sebapochopenie, rozvoj vedomia a vedomé samoliečenie. Farebný systém Aura-Soma® je založený na intuitívnom výbere a individuálnej farebnej preferencii. Produkty Aura-Soma® sa zameriavajú na význam farieb, rastlín a minerálov.

kurzy: Aura – Soma I; Aura – Soma II; Aura – Soma III