Header widget area left
Header widget area right

Bunkové soli

„Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí.“ (Dr. W.H.Schüssler)

Bunkové soli tvorí súbor dvanástich základných minerálnych solí, nevyhnutných pre život, ktoré sú pripravené spôsobom umožňujúcim ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek a tkanív ľudského tela. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tkanivové soli.

Ich rovnováha a správny pohyb sú nevyhnutné pre udržanie zdravia. Narušením rovnováhy sa rozumie stav, kedy sa minerálna látka z buniek vylučuje, čo má za následok jej deficit vo vnútri bunky, hoci napr. v krvi, čiže mimo bunky, môže byť hladina tej istej látky znížená, normálna, no často býva dokonca aj zvýšená. V nemecky hovoriacich krajinách sú rozšírené ako Schüsslerove soli. Vďaka dlhej tradícií disponuje táto metóda bohatými empirickými znalosťami pre ich využitie v liečbe, samoliečbe a prevencii.

logo biomineral_BIELA

Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, vápnika, horčíka, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo oxid). Ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách nesmierne významné.

Súbor doplnkových solí predstavujú minerálne látky, ktoré bývajú v ľudskom organizme kvantitatívne menej zastúpené, niektoré z nich sú prítomné dokonca len v stopových množstvách: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód. Najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.

Kompletné informácie o biochemických tkanivových soliach nájdete na stránkach:
http://www.bunkovesoli.sk alebo v zahraničnej literatúre.

Ponúkame vám:
kompletný sortiment základných, ako aj doplnkových bunkových solí značky Biomineral D6®,
čisto prírodnú kozmetiku s obsahom 12 základných bunkových solí Biomineral Care, ktoré sú
vyrábané na Slovensku, odborné poradenstvo priamo v lekárni, individuálne konzultácie (cena
konzultácie v trvaní 30 minút stojí 10 eur) a odborné vzdelávanie (2-víkendový kurz).
Viac info na:
www.biomineral.sk

                Kali Phos

                Nat Sulph

                Kali Mur

                Calc Fluor

                Mag Phos

                Kali Sulph

                Nat Phos

                Calc Sulph

                  Silicea

                Calc Phos

                Nat Mur

                Ferr Phos

BIOKOMPLEX a DOPLNKOVÉ SOLI:

              Biokomplex

              Cuprum · Meď

          Chromium · Chróm

                Iodium · Jód

      Manganum · Mangán

              Selenium · Selén

              Zincum · Zinok

              Antioxidant