Header widget area left
Header widget area right

Homeopatia

„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“ (Samuel Hahnemann)

Jedná sa o holistický (celostný) prístup k liečeniu, nakoľko pri výbere najvhodnejšieho homeopatického lieku sa vždy zvažujú významné bio-psycho-sociálne súvislosti daného pacienta. Etymológia slova „homeopatia“ sa odvodzuje od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci), čím poukazuje na princíp narábania s takýmto druhom lieku. Optimálne totiž je podať pacientovi liek, ktorý je svojím symptomatickým obrazom najviac podobný príznakom, ktorými pacient trpí. Jedná sa teda o liečbu podobného podobným. Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann, ktorý vo svojich pozorovaniach vychádzal z Hippokrata a Paracelsa.

Ponúkame vám:
HOMEOPATICKÉ LIEKY A HOMEOPATICKÉ MASTI PRIPRAVENÉ V NAŠEJ LEKÁRNI alebo homeopatické monokomponentné a polykompozitné lieky spoločnosti BOIRON a polykompozitné lieky spoločnosti HEEL. Zároveň vám ponúkame poradenstvo v oblasti akútnej homeopatie (respiračné ochorenia, úrazy, pôrod, atď.)

Informáciu o 3-ročnej škole klasickej homeopatie, ktorá je otvorená aj pre verejnosť, nájdete nižšie na tejto stránke, pod zoznamom ponúkaných homeopatických liekov.

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov (monokomponentov) v rôznych homeopatických potenciách. Gramáž: 5 g, cca 100 ks globúl; Cena: 3,00 EUR

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov nájdete aj na našom E-shope.

Vzdelávanie

3-ROČNÁ ŠKOLA KLASICKEJ HOMEOPATIE (September 2019 - Jún 2022)

Škola klasickej homeopatie je OTVORENÁ aj pre verejnosť!

Rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (30 víkendových blokov, 1 víkend mesačne s výnimkou letných mesiacov júl august)

  1. ročník: úvod do homeopatie, polychresty, homeopatická príprava, medicínske minimum, psychologické minimum
  2. ročník: polychresty, miazmatické lieky, ríše, skupinové lieky, repertorizácia, medicínske minimum
  3. ročník: orgánové lieky, malé lieky, medicínske minimum, záverečná skúška

Lektorky homeopatie: Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Jana Marušáková
Lektorka medicínskeho minima: MUDr. Eva Ďurechová, Csc.
Lektorka psychologického minima: PharmDr. Žaneta Truplová
Základy výroby homeopatík: PharmDr. Žaneta Truplová


Cena každého víkendového bloku je 60 €.


Prihlásenie: emailom: info@biomineral.sk, telefonicky (0904 949 376) alebo osobne v lekárni