Header widget area left
Header widget area right

Homeopatia

„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“ (Samuel Hahnemann)

Jedná sa o holistický (celostný) prístup k liečeniu, nakoľko pri výbere najvhodnejšieho homeopatického lieku sa vždy zvažujú významné bio-psycho-sociálne súvislosti daného pacienta. Na rozdiel od klasickej medicíny neberie do úvahy len fyzické symptómy, ale rovnako veľký dôraz kladie aj na náš aktuálny psychický stav, ktorý je často kľúčovým faktorom pri výbere správneho homeopatického lieku. Etymológia slova „homeopatia“ sa odvodzuje od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci), čím poukazuje na princíp narábania s takýmto druhom lieku. Optimálne totiž je podať pacientovi liek, ktorý je svojím symptomatickým obrazom najviac podobný príznakom, ktorými pacient trpí. Jedná sa teda o liečbu podobného podobným. Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann, ktorý vo svojich pozorovaniach vychádzal z Hippokrata a Paracelsa. Práve veľmi špecifický postup prípravy homeopatických liekov, tzv. potenciácia, ktorého základným princípom je viacnásobné riedenie matičnej tinktúry a jej dynamizácia, je zdrojom pochybností o tom, ako môže takýto liek účinkovať. Možným vysvetlením je, že v homeopatickom lieku dochádza týmto spôsobom prípravy k vytvoreniu informácie, ktorá dokáže stimulovať prirodzené liečivé mechanizmy a podporiť vitalitu nášho organizmu. Popisy homeopatických liekov sú veľmi komplexné – obsahujú fyzické problémy, orgánové systémy, ku ktorým sa vzťahujú (napr. nervový systém, pohlavné orgány a pod.), psychický obraz zahrňujúci stavy mysle a emócie a modality, teda faktory zhoršujúce zdravotný stav alebo naopak uľavujúce. Homeopatiká sú informačné lieky minerálneho, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré sa predpisujú na základe podobnosti zdravotného stavu a účinku a povahy pôvodnej suroviny, z ktorej boli vyrobené. Nie je to len cukor alebo zriedený alkohol s placebo efektom. Príprava jednotlivých riedení, tzv. potencií homeopatických liekov, spočíva vo veľmi dôslednom a precíznom postupe, ktorý je presne popísaný v homeopatických liekopisoch.

Homeopatické tinktúry preto objednávame od overených výrobcov z Veľkej Británie a z týchto tinktúr následne finalizujeme homeopatické lieky. Vedieme elaboračnú knihu, v ktorej evidujeme prípravu každého jedného homeopatického lieku. Okrem jednozložkových homeopatických liekov pripravujeme v našej lekárni aj homeopatické lieky s komplexom viacerých homeopatík, ktoré sú vhodné pre akútne riešenie ťažkostí, akými sú napríklad migrenózne bolesti hlavy, tráviacie ťažkosti a nevoľnosť, suchý a záchvatovitý kašeľ, chrípka, urologické ťažkosti a kolikové bolesti u bábätiek. Na lokálnu liečbu kožných problémov vyrábame magistraliter homeopatické maste. Radi Vám u nás v lekárni poradíme o použití homeopatie v bežných akútnych stavoch. Všetky naše magistri majú ukončené niekoľkoročné štúdium homeopatie. Homeopatia sa nijako nevylučuje s lekárskou starostlivosťou, ba naopak sa považuje za komplementárnu (doplnkovú) liečbu. Homeopatiká možno užívať popri bežných liekoch a doplnkoch výživy. Na riešenie chronických problémov alebo komplikovanejších zdravotných stavov je vhodná konzultácia. To si vyžaduje viac času a dôverný priestor. Preto ponúkame u nás v lekárni aj možnosť osobnej hodinovej konzultácie zdravotného stavu, pri ktorej využívame klasickú homeopatiu ako jednu z metód.

Ponúkame vám:
HOMEOPATICKÉ LIEKY A HOMEOPATICKÉ MASTI PRIPRAVENÉ V NAŠEJ LEKÁRNI alebo homeopatické monokomponentné a polykompozitné lieky spoločnosti BOIRON a polykompozitné lieky spoločnosti HEEL. Zároveň vám ponúkame poradenstvo v oblasti akútnej homeopatie (respiračné ochorenia, úrazy, pôrod, atď.)

Spolupracujeme s:
http://www.helios.co.uk/

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov (monokomponentov) v rôznych homeopatických potenciách. Gramáž: 5 g, cca 100 ks globúl; Cena: 4,00 EUR

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov nájdete aj na našom E-shope.