Header widget area left
Header widget area right

Homeopatia

„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“ (Samuel Hahnemann)

Jedná sa o holistický (celostný) prístup k liečeniu, nakoľko pri výbere najvhodnejšieho homeopatického lieku sa vždy zvažujú významné bio-psycho-sociálne súvislosti daného pacienta. Etymológia slova „homeopatia“ sa odvodzuje od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci), čím poukazuje na princíp narábania s takýmto druhom lieku. Optimálne totiž je podať pacientovi liek, ktorý je svojím symptomatickým obrazom najviac podobný príznakom, ktorými pacient trpí. Jedná sa teda o liečbu podobného podobným. Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann, ktorý vo svojich pozorovaniach vychádzal z Hippokrata a Paracelsa.

Ponúkame vám:
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA HOMEOPATICKÝCH LIEKOV A HOMEOPATICKÝCH MASTÍ PRIAMO U NÁS V LEKÁRNI, alebo homeopatické monokomponentné a polykompozitné lieky spoločnosti BOIRON a polykompozitné lieky spoločnosti HEEL. Zároveň vám ponúkame poradenstvo v oblasti akútnej homeopatie (respiračné ochorenia, úrazy, pôrod, atď.)

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov nájdete nižšie na tejto stránke a na našom eshope.

Vzdelávanie

OTVÁRAME NOVÝ CYKLUS 3-ROČNEJ ŠKOLY KLASICKEJ HOMEOPATIE (September 2019 - Jún 2022)

Rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (30 víkendových blokov, 1 víkend mesačne s výnimkou letných mesiacov júl august)

  1. ročník: úvod do homeopatie, polychresty, homeopatická príprava, medicínske minimum, psychologické minimum
  2. ročník: polychresty, miazmatické lieky, ríše, skupinové lieky, repertorizácia, medicínske minimum
  3. ročník: orgánové lieky, malé lieky, medicínske minimum, záverečná skúška

Lektorky homeopatie: Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková, Mgr. Jana Marušáková

Lektorka medicínskeho minima: MUDr. Eva Ďurechová, Csc.

Lektorky psychologického minima: Mgr. Kristína Široká, PharmDr. Žaneta Truplová

Základy výroby homeopatík: PharmDr. Žaneta Truplová

Cena: Prihláška je záväzná po úhrade kaucie (nevratnej zálohy) 180 Eur, ktorá sa v poslednom ročníku odráta z ceny školného. Cena 1 víkendového bloku je 60 Eur.
Prihláste sa na: info@biomineral.sk do 31. 7. 2019.

Termíny v roku 2019:
September 20.- 22.,
Október 18. – 20.,
November 22. – 24.,
December 6. – 8.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu info@biomineral.sk, telefonicky (0904 949 376) alebo sa zastavte v našej lekárni osobne.

Zoznam ponúkaných homeopatických liekov (monokomponentov) v rôznych homeopatických potenciách. Gramáž: 5 g, cca 100 ks globúl; Cena: 3,00 EUR