Header widget area left
Header widget area right

Lekáreň Vicky Wall – DISTRIBÚTOR ZNAČKY AURA-SOMA® NA ÚZEMÍ SR

Ide o podpornú a psychodiagnostickú metódu prostredníctvom jazyka farieb.

aura soma logo

Jadro systému Aura – Soma tvorí 121 dvojfarebných flakónov, z ktorých si klient vyberá 4 najatraktívnejšie. Na základe tohto výberu je možné:
• uvedomiť si svoj špecifický životný štýl a podmienené, resp. naučené vzorce správania, ktoré si každý z nás osvojuje už od útleho detstva,
• získať nový pohľad na seba v kontexte vzťahov, sebarealizácie a ďalších dôležitých oblastí života,
• rozvíjať intuíciu,
• získať podporu pri dôležitých životných rozhodnutiach a na životných križovatkách,
• objavovať vlastné talenty a silné stránky,
• spoznávať vnútornú pravdu,
• vedome rozvíjať bezpodmienečnú lásku, praktizovať radosť vo vlastnom živote, atď.

Výber farieb odráža špecifické osobné potreby klienta a pomáha mu lepšie pochopiť svoj potenciál. Predpokladom úspešnej práce s touto metódou je však nevyhnutné prevziať zodpovednosť za svoju situáciu – za svoje zdravie, pocit pohody, svoje vzťahy, financie, dokonca aj za svoje pocity a myšlienky. Bez toho, že by klient prejavil ochotu uvedomiť si mechanizmus, akým jeho vlastné správanie ovplyvňuje okolnosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú jeho života, nie je možné s touto metódou efektívne pracovať. Jedná sa o spôsob vedomej práce na sebe a svojom vlastnom živote. Vicky Wall – zakladateľka systému Aura-Soma považovala flakóny Equilibrium za zrkadlo do duše, kde zvolené farby človeku ukazujú odraz najskrytejších častí jeho Ja.

Farebný systém Aura – Soma vychádza z predpokladu, že človek vie sám najlepšie, čo je pre neho dobré a preto si sám vyberá farebné kombinácie a sám rozhoduje o tom, čo je pre neho pravdivé. Konzultant neposkytuje interpretácie, ponúka iba rôzne možnosti vysvetlenia daného výberu (na základe empirickej skúsenosti, resp. tzv. „jazyka farieb“), pričom definitívne a rozhodujúce slovo má sám klient. Z tohto dôvodu sa Aura – Soma považuje za neintruzívnu metódu. Farebný výber si interpretuje sám klient za pomoci vyškoleného konzultanta Aura – Soma.

Produkty Aura – Soma využívajú okrem farieb aj silu liečivých rastlín, kryštálov a liečivých drahokamov. Farebné emulzie olej/voda (flakóny Equilibrium), pomandre, kvintesencie, prípadne farebné esencie Vám môžu pomôcť dosiahnuť rovnováhu, lepšie si uvedomiť samých seba a vytvoriť harmonický pocit pohody okolo vás a vo vás, čo je zároveň dôležitým predpokladom pre priaznivý zdravotný stav.

Viac informácií o produktoch Aura-Soma (v anglickom jazyku) nájdete na: www.aura-soma.sk

Flakóny Equilibrium
Sú srdcom farebného systému Aura-Soma. Kompletná sada obsahuje celkom 121 dvojfarebných flakónikov, z ktorých je možné robiť psychodiagnostický výber štyroch najatraktívnejších flakónov. Každý flakón je tvorený vodnou a olejovou bázou, z ktorých po premiešaní vznikne jednotná emulzia. Tá sa potom nanáša na rôzne miesta tela a vstrebáva sa cez kožu. V ponuke existujú 50ml balenia, prípadne vo forme príveskov na krk.

Pomandery
Jedná sa o 17 druhov aromaterapeutických esencií, ktoré slúžia na ochranu, prečistenie a vytvorenie energeticky príjemného prostredia. Sú určené na každodenné použitie. Sú dostupné v 25ml balení alebo vo forme 2,5ml testéru s rozprašovačom. Okrem toho existujú aj v sprejovej forme ako priestorové kondicionéry v 100ml alebo 20 ml balení.

Kvintesencie
Kvintesencie majú skôr invokatívny charakter, t.j. pomáhajú navodiť žiadaný emocionálny stav a stav mysle, napr. pokoj, bezpodmienečnú lásku, súcit, odpustenie a pod. Kompletnú sadu tvorí tiež 15 rôznych druhov aromaterapeutických esencií, ktoré obsahujú rastlinné výťažky v etanole, energie kryštálov a farieb. Sú dostupné v 25ml balení alebo vo forme 2,5ml testéru s rozprašovačom. Okrem toho existujú aj v sprejovej forme ako priestorové kondicionéry v 100ml alebo 20 ml balení.

Archanjelské esencie a osviežovače
Ide o 9 rôznych archanjelských aromaterapeutických esencií určených pre osobné použitie. Sú dostupné v 20ml baleniach. Štyri z nich (Michael, Gabriel, Raphael a Uriel) existujú aj vo forme 100ml priestorového kondicionéru na osvieženie priestoru.

Farebné vlasové a telové šampóny
Vlasové a telové šampóny sú určené pre všetky typy pleti. Obsahujú esenciálne oleje a výťažky z rastlín s čistiacim a osviežujúcim účinkom. Sú vhodné na každodenné použitie. Ponúkame vám na výber zo 14 rôznych druhov v 250ml balení.

Ponúkame vám: Kompletný sortiment produktov značky Aura-Soma, odborné poradenstvo, individuálne konzultácie v trvaní 60 minút (cena hodinovej konzultácie je 30 eur), ako aj vzdelávací program farebného systému Aura-Soma garantovaný medzinárodnou akadémiou ASIACT.

Vzdelávací program Aura-Soma (podrobnosti nájdete v pozvánke):
Aura – Soma I „ZÁKLADY“ (4-dňový kurz)
Aura – Soma II  (4-dňový kurz)
Aura – Soma III  (4-dňový kurz)