Header widget area left
Header widget area right

Poradenstvo a konzultácie

Ak poznáte svoj zdravotný stav, ale neviete si rady, ktorý prípravok alebo doplnok výživy by vám najviac pomohol, naše magistry vám pri výbere ochotne pomôžu. Pri zdravotných ťažkostiach je však dôležité poznať ich príčinu a preto vám odporúčame konzultáciu s odborníčkami v našej lekárni.

Pre zistenie príčiny zdravotných ťažkostí je však častokrát potrebné mať viac času, pretože každý človek je jedinečný. Preto naším zákazníkom ponúkame možnosť objednať sa na konzultáciu, kedy má vyškolená konzultantka dostatok času a priestoru venovať sa vám individuálne.

Krátke poradenstvo (cca do 5 minút), pokiaľ poznáte svoj zdravotný stav, poskytujeme zdarma a bez objednania.

Konzultácia trvá zvyčajne 30 – 60 minút a stojí 20 eur.

Môžete sa objednať telefonicky na Tel č.: 02/44 63 10 87; Mob.: 0907 806 804 alebo prostredníctvom
E-mailu: info@vickywall.sk

Tiež ponúkame aj konzultácie farebného systému Aura-Soma, podľa ktorého zakladateľky je pomenovaná aj naša lekáreň. Jedná sa o podpornú a psychodiagnostickú metódu prostredníctvom jazyka farieb. Pri konzultácii Aura-Soma si klient vyberá zo 113 dvojfarebných flakónov štyri najatraktívnejšie a na základe tohto farebného výberu je možné za pomoci vyškoleného Aura-Soma konzultanta: uvedomiť si svoj špecifický životný štýl a podmienené, resp. naučené vzorce správania, ktoré si každý z nás osvojuje už od útleho detstva, získať nový pohľad na seba v kontexte vzťahov, sebarealizácie a ďalších dôležitých oblastí života, rozvíjať intuíciu, získať podporu pri dôležitých životných rozhodnutiach a na životných križovatkách, objavovať vlastné talenty a silné stránky, spoznávať vnútornú pravdu, vedome rozvíjať bezpodmienečnú lásku, praktizovať radosť vo vlastnom živote, atď.

Konzultácia Aura-Soma trvá zvyčajne 60 – 90 minút a stojí 20 eur.
Rovnako sa môžete objednať telefonicky na Tel č.: 02/44 63 10 87; Mob.: 0907 806 804 alebo prostredníctvom E-mailu: info@vickywall.sk