Header widget area left
Header widget area right

Filozofia lekárne

Naša lekáreň sa zameriava na holistický spôsob liečenia, samoliečenia a starostlivosti o zdravie. Okrem klasického lekárenského sortimentu ponúkame aj široký výber prírodných a alternatívnych prostriedkov starostlivosti o zdravie, akými sú napríklad homeopatické lieky, biochemické bunkové soli (známe aj ako Schüsslerove alebo tkanivové soli), liečivé bylinné čaje, fytoterapeutické preparáty (vlastné bylinné tinktúry, bylinné tinktúry AFRA, bylinné kvapky J. V. Valovič), Bachové kvetové esencie, tradičná čínska medicína, aromaterapia alebo prírodná kozmetika. V neposlednom rade poskytujeme aj poradenstvo a predaj v oblasti farebného systému Aura-Soma® Colour-Care™.

Lekáreň bola založená v roku 2003 na Herlianskej ul. v Bratislave pod názvom Lekáreň Zelený anjel a od roku 2006 sídlime v súčasných priestoroch. Dnes je pomenovaná po anglickej zdravotníčke a liečiteľke, ktorú láska k pacientom priviedla k položeniu základov farebného systému Aura-Soma (1918 – 1991).

V priestoroch nad lekárňou bývajú pod záštitou záujmového združenia Virtusia organizované kurzy vzdelávacieho centra Green Angel, Center for Holistic Education, ktoré sa zameriava na holistické vzdelávanie o zdraví (bunkové soli, homeopatia, Aura-Soma, tradičná čínska medicína a pod.). Pri zvažovaní zdravia sa v rámci vzdelávania nutne berie do úvahy biologická, psychologická, ako aj sociálna rovina. Vychádza sa z predpokladu, že človek je nedeliteľnou jednotkou a pri skúmaní otázok zdravia (alebo choroby) nie je možné ani jedno z týchto hľadísk opomenúť. Celok je viac ako suma jeho častí, nakoľko tieto sa navzájom ovplyvňujú a spolu tvoria novú kvalitu. Viac informácii o týchto kurzoch nájdete na ich webovej stránke: https://virtusia.sk/kurzy/